خرید و دانلود مقاله

مدرسه عماديه


مدرسه عماديه قدیمی‌ترین مدرسه حوزوی در استرآباد. مدرسه عمادیه در محله‌ي دربنو واقع شده است. اين مدرسه از غرب به خيابان شهيد رجائي و محله‌ي ميدان، از شرق به محله نعلبندان، از شمال به محله دوشنبه‌اي و مسجد گلشن و از جنوب به خيابان امام خميني ارتباط دارد. در برخي اسناد موجود، آمده كه مدرسه‌ی عماديه توسط شخص خَيّري به نام خواجه عمادالدين در دوره‌ي صفويه ساخته شده، اما در بنا، كتيبه‌اي وجود ندارد كه به واسطه‌ی آن، تاريخ دقيق ساخت و نام سازنده‌ی بنا مشخص باشد. در برخي از وقفنامه‌هاي موجود از بنا، تاريخ 1097ق آمده، كه نشان مي‌دهد مدرسه در زمان حكومت شاه سليمان صفوي بنا شده است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه