خرید کتاب

دانشنامه گلستان (جرجان و استرآباد)


دانشنامه گلستان (جرجان- استرآباد) کتابی است مرجع، در سه جلد که در سال ۱۳۹۵ توسط انتشارات «بنام» مؤسسه فرهنگی میرداماد چاپ و منتشر شده است. این دانشنامه دربرگیرنده ۳۵۰ مدخل در حوزه های مختلف علوم انسانی و طبیعی سرزمین گرگان(استان گلستان) است. دانشنامه گلستان توسط ۸۵ نفر از سراسر ایران به نگارش درآمد و حاوی مقالات مختلفی در تاریخ، آثار تاریخی، جغرافیا، منابع طبیعی، معرفی مشاهیر و کتب، مراکز جمعیتی، آداب و رسوم، اقوام و …… است که هر یک از آنها می تواند خواننده را با سرزمین تاریخی گرگان (جرجان- استرآباد) آشنا سازد. این دانشنامه، به همت مرکز دانشنامه گلستان وابسته به مؤسسه فرهنگی میرداماد گردآوری و تدوین شده است.