خرید و دانلود مقاله

چهارباغ


چهارباغ روستایی در دهستان استرآباد جنوبی، بخش مرکزی، شهرستان گرگان. این روستا در56 کیلومتری جنوب شهرستان گرگان، در موقعیت ً16ًو36َ و°36 عرض 9ً و 30َ و°54 طول جغرافیایی و در ارتفاع2160 متری از سطح دریا بر روی ارتفاعات البرز قرار گرفته است. ساکنان اصلی چهارباغ بخشی از اهالی روستای شاه‌کوه ‏بالا هستند که به این محل کوچ کردند. چهارباغ را باید ادامه روستای شاکوه‌ ‏بالا دانست که اهالی آن پس از بروز مشکل کم آبی، محل قبلی خود را ترک کرده و عده‌ای از آنان به این مکان و بخشی دیگر به درآسیاب (سرآسیاب) و بخشی هم به گرگان و شاهرود کوچ کردند...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه