خرید و دانلود مقاله

فته باغ


فته‌ ‏باغ روستایی در دهستان انجیراب، بخش مرکزی، شهرستان گرگان. این روستا در 500 متری غرب شهرستان گرگان و در موقعیت ً59 و50َ و°36 عرض 00ً و 22َ و°54 طول جغرافیایی قرار دارد. فته‏‌باغ از شمال به اراضی روستاهای قلعه محمود و هاشم ‏آباد، از جنوب به جاده گرگان کردکوی، از شرق به شهر گرگان و از غرب به روستای لمسک نام این روستا در اسناد سرشماری سال‏های 1335 و 1345به صورت «فتح ‏باغ»، و در سال‏‌های بعد به صورت «فته ‏باغ» نوشته شده است. گاهی هم در مکاتبات و نوشتجات غیر رسمی به صورت «فتحه‏ باغ» هم آمده است. هسته اولیه شکل گیری روستا مربوط به اوایل سده 13 هجری است. در آن مقطع بسیاری از متمکنین و متنفذین با استخدام افرادی به آباد کردن مراتع و جنگل‏ها برای کشاورزی اقدام می‏‌کردند...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه