خرید و دانلود مقاله

آق آش


آق‌آش (آق قویون) جشن 63 سالگی مردم ترکمن. «آق قویون» یا آق آش جشن قومیتی است که ریشه در مذهب و اعتقادات دینی دارد، زیرا از یک سو، این جشن خاستگاه دینی داشته، از سوی دیگر، در بین مسلمانان، ترکمنها تنها قومی هستند که چنین جشنی را برگزار میکنند. در منابع معدودی که به «آق قویون» اشاره شده است، این جشن را مربوط به مردان ترکمن دانسته‌اند، در حالی که این جشن مختص مردان نیست، ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه