خرید و دانلود مقاله

آق قلا / شهرستان


آق‌قلا/ شهرستان شهرستانی واقع در شمال مرکز استان. اين شهرستان بين 54 درجه و 14 دقیقه تا 54 درجه و 51 دقیقه طول و 36 درجه و 55 دقیقه و 37 درجه و 30 دقیقه عرض جغرافيايي واقع شده و از جنوب با شهرستان گرگان و علي‌آباد، از شمال با كشور تركمنستان، از شرق با شهرستان گنبد كاووس و از غرب با شهرستان تركمن همسايه است. نام اين شهرستان از مركز آن، شهر آق‌قلا گرفته شده است. شهرستان کنونی آق‌قلا، تا سال 1379ش، به عنوان مركز بخش آق‌قلا از شهرستان گرگان محسوب مي‎شد...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه