خرید و دانلود مقاله

آموزشكده فنی و حرفه‌ای امام خمینی(ره) علي‌آباد


آموزشكده فني و حرفه‌اي امام خميني(ره) علي‌آباد قدیمی‌ترین مرکز آموزش عالی شهرستان علی‌آباد. آموزشكده فني و حرفه‌اي امام خميني(ره) علی‌آباد در سال 1348ش، با نام هنرستان فني و كشاورزي «كورش كبير» تأسيس شد و با مديريت آذركيوان دشت‌پور، فعاليت خود را آغاز كرد. آموزشكده در سال 1353، با پذيرش 80 دانشجو در رشته‌ي مكانيك ماشين‌هاي كشاورزي، با عنوان انستيتوي تكنولوژي كورش كبير، كار خود را ادامه داد...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه