خرید و دانلود مقاله

ابن شرفشاه استرآبادی


ابن شرفشاه استرآبادي (سيد حسن بن محمد استرآبادي) حکیم و متکلم قرن هفتم و اوايل قرن هشتم قمري. از روزگار كودكي و نوجواني و رشد و تحصيلات سيد ركن الدين حسن بن محمد بن شرفشاه علوي استرآبادي، مكّني به ابومحمد يا ابوالفضايل و معروف به ابن شرفشاه، اطلاعي در دست نيست، اما ظاهراً در جواني به مراغه رفت و مدت‌ها نزد خواجه نصيرالدين طوسي، به كسب علوم عقلي و نقلي پرداخت تا اين كه از ياران نزديك او شد...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه