خرید و دانلود مقاله

ابوعبدالله جرجاني


مطالب این صفحه، فیش اطلاعات جمع آوری شده در مورد مدخل فوق است. علاقه‌مندان می‌توانند آمادگی خود را برای نگارش مقاله این مدخل اعلام کنند.

***

«ابوعبدالله جرجاني»

از احوال و آثار «ابوعبدالله جرجاني» هيچ اطلاعي به دست نيامد. فقط در ميان نسخ عكسي کتابخانه‌ي «دارالكتب ملي تونس»، يك نسخه‌ي عكسي از كتاب «ترجمه ابن سينا» نوشته ابوعبدالله جرجاني گزارش شده است.

آثار:

ترجمه ابن سینا

ظاهراً شرح‌حال پزشك پرآوازه‌ي «ايران»، «حسين بن عبدالله بن سينا» است.

نسخههاي خطي:

1 نسخه‌ي عكسي در «کتابخانه‌ي دارالكتب الوطنيه تونس» به شماره 18329 موجود است

نسخههاي چاپي:

چاپ نشده است.

منابع:

فهرس المخطوطات المصورة دارالكتب الوطنية تونس.

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه