خرید و دانلود مقاله

قرن آباد


قرن‏‌آباد      

روستایی در دهستان استرآباد جنوبی، بخش مرکزی شهرستان گرگان.

این روستا در 15 کیلومتری شرق مرکز استان گلستان و در نقطه‌ی  18ً  49َ °36 عرض و 30ً  35َ °54 طول جغرافیایی واقع شده‌ است. ارتفاع این روستا از سطح دریا 262 متر است.

‏ قرن‏‌آباد از شمال به روستای آهنگرمحله، از جنوب به جنگل، از شرق به روستای والش‏‌آباد و جنگل و از غرب به توسکستان می‌رسد.

امام‏زاده‌ای به نام طیب در نزدیک نواحی جنگلی جنوبی روستا قرار گرفته که نزد مردم منطقه، به امام زاده قرن آباد، شهرت یافته است. در  مجاورت این بقعه، گورستانی قدیمی به چشم می‌خورد. زمان نوشته‌شده روی برخی از سنگ قبرها، به قرن نهم و دهم هجرت می‌رسد. در برخی اسناد متعلّق به دوران قاجار، برای اثبات مالکیت قرن‌‏آباد، این‌گونه آمده: دو دانگ و دو سهم از صد و بیست سهم این قریه، متعلق به خانواده‌ی هروی‌‏ها و بقیه برای آقایان حاجی رحیم خانی است ...

 

نظرات


ارسال نظر :



مقاله های مشابه