خرید و دانلود مقاله

والش آباد


والش‌‏آباد         

روستایی در دهستان قرق، بخش بهاران شهرستان گرگان، استان گلستان.

این روستا در16 کیلومتری شرق مرکز استان و در نقطه‌ی  45ً 51َ °36 عرض و 33ً  37َ °54 طول جغرافیایی واقع شده‌ است. ارتفاع روستا از سطح دریا، 91 متر است.

‏والش‌‏آباد از شمال به روستای تقی‏‌آباد، از جنوب به جنگل، از شرق به روستای تقرتپه و از غرب به روستای آهنگرمحله، منتهی می‌شود. نام این روستا در برخی منابع به شکل «ولش‏‌آباد» و «ولاش‏‌آباد» هم آمده است.

برخی اسناد تاریخی مانند وقف‌نامه‌ی سادات شیرنگی به سال 989ق، نام این آبادی را به صورت «ولاش‌‏آباد» و «ولاش‌‏باغ» ثبت کرده‌اند. در سندی به جامانده از سال 1136ق، که مرزهای قریه‌ی مرزنکلاته را تعیین نموده، نام این قریه با عنوان مزرعه «ولاش‌‏باغ»، ثبت شده است ....

 

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه