خرید و دانلود مقاله

آق لر


آق‌لر روستایی واقع در دهستان پالیزان، بخش مرکزی شهرستان مراوه‌تپه، استان گلستان.

این روستا در 45 کیلومتری ‌شمال‌شرق مراوه‌تپه و در طول جغرافیایی 12َ 56 و عرض جغرافیایی 58َ  37ْ واقع شده است. ارتفاع روستا از سطح دریا 415 متر می‌باشد. روستای گوگ‌دره و عوارض طبیعی همچون نارستان،آلمالی، دیه‌اولن، قواق‌لی از شرق این روستا را در برگرفته‌اند. بسطام‌دره، شاخلی، سِودلی، عوض‌قره، شورسو، بای‌تا‌ل‌اولن و قوترلی قسمت غربی روستا را احاطه کرده‌اند. در جهت شمال آق‌لر تا مرز کشور ترکمنستان روستایی نیست اما موقعیت‌های طبیعی پالیزان، قره‌آلی، بیلی، یال‌چِلی، شورسو، و سویجی‌سو به چشم می‌خورد. در جنوب روستای آق‌لر، روستاهای قازنقایه و پالچقلی‌زمانی و نیز موقعیت‌های طبیعی آرچالی، مهمان‌تاپماز، عوض‌قره و یلقِن‌لی وجود دارند. دلیل نامگذاری روستا به این نام سکونت تیره‌ای از گوکلان‌ها به نام آق است که ...

 

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه