خرید و دانلود مقاله

بلوچ آباد


بلوچ‌آباد روستایی در دهستان زاوکوه، بخش پیشکمر شهرستان کلاله، استان گلستان.

این روستا در پانزده کیلومتری شمال‌شرق شهرستان کلاله در عرض جغرافیایی 32ً  30َ  °37 و طول جغرافیایی 50ً  32َ  °55 در ارتفاع 141 متری از سطح دریا قرار گرفته است. روستا از شرق به روستای‌کولی‌بایندر و سدّ خاکی، از غرب به روستاهای همت‌آباد و عاشورمحمدی، از شمال به روستای گوگجه و از جنوب به کوه عرب‌آدا و داغ منتهی می‏‌شود. این روستا حدود 600 متر از جاده‌ی اصلی کلاله– مراوه‌تپه در مسیر فرعی و در انتهای مسیر واقع شده است.  

نخستین ساکنان روستا از اقوام بلوچ بودند که نام این قوم بر روستا گذاشته شد. این روستا  حدود سال 1342بر مبنای یک سازمان زراعی به نام سازمان نظرگوگجه با حضور چند خانواده‌ی بلوچ تشکیل شده است...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه