خرید و دانلود مقاله

چهار مازو


چهار مازو روستایی واقع در دهستان آقسو، بخش مرکزی شهرستان کلاله، استان گلستان.

 این روستا در هشت کیلومتری ‌شرق شهرستان کلاله و در نقطه‌ی  4ً    24َ  °37 عرض و  0ً   33َ   55° طول جغرافیایی، واقع شده‌ است.

چهار مازو دو محلّه دارد که فاصله‌ی این دو محلّه از هم حدود پانصد متر است. چشمه‌ی آقسو و روستای اجن سنگرلی از شرق، روستای اجن‌یل‌لی و دره دونقوزلی از سمت غرب، روستای بلوک اجن و طوقه از شمال و کوه‌های خدراولیا از جنوب چهار سوی این روستا را احاطه کرده‌اند. فاصله‌ی چهارمازو  از جاده‌ی اصلی کلاله به یکه‌قوز در حدود یک کیلومتر است. در شمال این روستا رودخانه‌ی آقسو جریان دارد.از آن جا که از گذشته و هنگام ورود ساکنان روستا، در این ناحیه چهار درخت کهن سال بلوط وجود داشت، این منطقه را چهارمازو نامگذاری نمودند ...

نظرات


ارسال نظر :



مقاله های مشابه