خرید و دانلود مقاله

چورک پیشکمر


چورک- پیشکمر روستایی واقع در دهستان زاوکوه، بخش پیشکمر شهرستان کلاله، استان گلستان.

این روستا در 25 کیلومتری ‌شمال شرق کلاله و در طول جغرافیایی 47ً 37َ °55 عرض جغرافیایی 33ً 30َ °37   قرار دارد. ارتفاع روستا از سطح دریا 195 متر است. این روستا نزدیک به یک کیلومتر در مسیر فرعی جاده‌ی کلاله به اورجنلی واقع شده است. روستای کسرپیشکمر و ارتفاعات کلک‌داغ، قیزیل‌آرغاچ و کرکنه در شرق، روستای آق‌یاجی، ارتفاعات خورتانینگ‌کووی و آق‌ترک‌چشمه در غرب، شهرفراغی، رودخانه‌ی گرگان معروف به قارری‌الوم، و توقار در شمال و روستای یکه‌قوز و ارتفاعات آلا-یم-‌شن، قره‌کو و خورتاچشمه در جنوب این روستا را دربر گرفته‌اند. در واژگان ترکمنی چروک به معنای بوررشیک، یئغرئق، موررشیک و اپله‌ک است. نام روستا به صورت‌های چویرک، چوروک و چورک نیز ثبت شده است...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه