خرید و دانلود مقاله

پست‌دره پایین


پست‌دره پایینروستایی در دهستان پالیزان، بخش مرکزی شهرستان مراوه‌تپه، استان گلستان.

این روستا در 38 کیلومتری ‌شرق مراوه‌تپه، در طول جغرافیایی 43ً 17َ °56 و عرض جغرافیایی 37ً 58َ °37 و در ارتفاع 432 متری از سطح دریا قرار دارد. روستای پست‌دره‌پایین و موقعیت‌های طبیعی آلمالی و کُردینگ‌دره‌سی در شرق، روستای‌ گوگ‌دره و موقعیت‌های طبیعی جُم‌قلی‌نینگ‌دره‌سی و برکه‌لی در غرب، موقعیت‌های طبیعی کرگی و قازنقایانینگ‌دره‌سی در شمال، روستای آق‌قلعه و موقعیت‌های طبیعی آی‌لو و لورس‌لی در جنوب این روستا واقع شده‌اند...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه