خرید و دانلود مقاله

قرقجیق


قرقجیق روستایی در دهستان مراوه‌تپه، بخش مرکزی شهرستان مراوه‌تپه.

این روستا در دو کیلومتری جنوب مراوه‌‌، در طول جغرافیایی 57َ °55 و عرض جغرافیایی 52َ °37 و در ارتفاع 253 متری از سطح دریا قرار دارد. روستای یکه‌چنار و موقعیت‌های طبیعی اشک‌میدانی/ بهارمیدانی از شرق، قارا یُمری، مراتع و چایلی‌دره از غرب، شهر مراوه از شمال و روستای چناران و موقعیت‌های طبیعی گوزباش (محل تامین آب روستا)، چایلی‌دره و ساری‌داش از جنوب، این روستا را احاطه کرده‌اند.قرقجیق به معنای نیزار کوچک است...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه