خرید و دانلود مقاله

قازنقایه


قازنقایه روستایی در دهستان پالیزان، بخش مرکزی شهرستان مراوه‌تپه.

این روستا در 30 کیلومتری ‌شرق مراوه‌تپه، در طول جغرافیایی 41ً 15َ °56 و عرض جغرافیایی 12ً 55َ °37 و در ارتفاع 314 متری از سطح دریا قرار دارد. روستای آق‌قلا و موقعیت‌های طبیعی امام‌چشمه، ماص‌لیق‌لی و دوری‌سو از شرق، روستای پالچقلی‌یموت و موقعیت‌های طبیعی لاله‌جَر، باغ‌لی‌جا و پالچقلی‌نینگ‌دره‌سی از غرب، روستای گوگ ‎‌دره و موقعیت‌های طبیعی گوگ‌ دره‌نینگ‌دره‍‌‌سی، نارستان، آت‌چاپلان و لاله‌جَر در شمال، روستاهای حاجی‌امان و قوشه‌تپه و موقعیت‌های طبیعی رودخانه‌ی اترک، آنه‌منگلی‌نینگ‌دره‌سی، زیتونلی‌دره، آخوند دره و ارتفاعات هونکی از جنوب، این روستا را در برگرفته‌اند...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه