خرید و دانلود مقاله

ابوسلیک گرگانی


ابوسلیک گرگانی یکی از قدیمی‌ترین و نخستین سرایندگان شعر فارسی. درباره‌ی نام وی آمده است: «سُلَیک با ضمّ اول و فتح دوم و سکون سوم مٌصغّر سلک می‌باشد و به این کلمه شاعرانی از عرب مانند سلیک بن سلکه مشهورند.» از جزئیات زندگی وی اطلاعی در دست نیست. او را از معاصران عمرولیث، دومین امیر صفاری دانسته‌اند. با این احتمال، ابوسلیک در قرن سوم هجری می‌زیست.نخستین کسی که از ابوسلیک گرگانی یاد کرده، منوچهری دامغانی، شاعر قصیده‌سرای مشهور زبان فارسی است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه