خرید و دانلود مقاله

آلتی‌آغاچ‌کوچک


آلتی‌آغاچ‌کوچک روستایی در دهستان شلمی، بخش گُلیداغ شهرستان مراوهتپه، استان گلستان.

این روستا در 23 کیلومتری جنوب شهرستان مراوه‌تپه و در طول جغرافیایی  58ً  54َ   55ْ عرض جغرافیایی 24ً  42َ  37ْ و در ارتفاع 832 متری از سطح دریا واقع شده است.

آلتی‌آغاچ‌کوچک از شمال به روستای خانگه و ارتفاعات، از جنوب به روستاهای‌ آق‌تقه، خانگه و ارتفاعات، از شرق به روستای آلتی‌آغاچ بزرگ و از غرب به روستای چنارلی متصل می‌باشد.

در گذشته تمامی ساکنان روستاهای آلتی‌آغاچ ‌بزرگ، آلتی‌آغاچ‌ کوچک و خانگه در این محل می‌زیستند و آلتی‌آغاچ نامیده می‌شدند. حدود سال‌ 1300ش، بزرگان و بنیانگذاران اولیه‌ی این روستا از روستای چندر واقع در ترکمنستان کنونی، به ایران آمدند و در روستای پُلی فعلی سکونت یافتند. پس از مدتی از آنجا به روستای قرناوه تغییر مکان دادند و در کنار تیره‌های دیگر گوکلان‌ها زندگی کردند. حدود سال 1327ش، به روستای خانگه کنونی نقل مکان کردند و در نهایت سال 1345ش، در محل امروزی مستقر شدند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه