خرید و دانلود مقاله

پالچقلی‌گوکلان


 پالچقلی‌گوکلان روستایی در دهستان شلمی، بخش گلیداغ شهرستان مراوه تپه، استان گلستان.

 این روستا در 45 کیلومتری جنوب مراوه‌تپه و در طول جغرافیایی 45َ°55 و عرض جغرافیایی40َ °37  ثانیه قرار دارد. ارتفاع این روستا از سطح دریا 437 متر است.

پالچقلی ‌گوکلان از شمال به روستای‌ عرب ‌قارری ‌حاجی، از جنوب به روستای‌ قزل‌ اتاق، از شرق به روستای قرناوه و از غرب به روستای کریم ‌ایشان منتهی می‌شود. مردم این روستا پیش از استقرار در پالچقلی ‌گوکلان، در نقاط گوناگونی زندگی کردند. ابتدا در روستای قرناوه، سپس در روستای‌ کسن و پس از آن در روستای عرب ‌لاله‌ گون زیستند...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه