خرید و دانلود مقاله

قرناوه‌ علیا


قرناوه‌علیا روستایی در دهستان شلمی، بخش گلیداغ، شهرستان مراوه‌تپه، استان گلستان.

این روستا در 43 کیلومتری جنوب مراوه‌تپه و در طول جغرافیایی 52َ °55 و عرض جغرافیایی40َ °37 قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا 584 متراست.

 قرناوه‌علیا از شمال به روستای چنارلی، از جنوب به روستای‌ عرب‌لاله‌گون و ارتفاعات، از شرق به روستای آق‌تقه و از غرب به روستای قرناوه‌سفلی منتهی می‌شود. زمان دقیق انتخاب این روستا به عنوان سکونتگاه مشخص نیست. هم زمان با ورود سربازان رضا شاه به ترکمن‌صحرا در این روستا مردمانی می‌زیستند که از برابر سربازان رضاشاه و جان‌ محمدخان‌ دولو گریختند و به ناحیه‌ای به نام چندر در کشور ترکمنستان رفتند و دو سال بعد (1306ش)، به روستای پیشین خود بازگشتند...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه