خرید و دانلود مقاله

تخشی محله


تخشی‌محله روستایی واقع در دهستان روشن‌آباد، بخش مرکزی شهرستان گرگان.

تَخشی‌محله در موقعیت عرض جغرافیایی ً3  َ52 °36 و طول جغرافیائی ً15 َ18 °54  با ارتفاع 3 متر از سطح دریا قرار دارد. این روستا در فاصله 14 کیلومتری شمال غربی شهر گرگان و در دشتی وسیع و هموار قرار گرفته که از شمال به زمین‌های زراعی و روستای خمبرآباد گامیشلی نزار، جنوب به زمین‌های زراعی و روستای ورسن، از شرق به روستای للدوین و از غرب به روستای حیدرآباد متصل است. وجود تپه تاریخی «تقی تپه» متعلق به پیش‌ از تاریخ و دوره‌ی تاریخی اسلامی در شمال شرقی روستای تخشی‌محله که با شماره 30110 در سال 1390 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید، نشانگر اهمیت تاریخی و حیات انسانی در این نواحی است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه