خرید و دانلود مقاله

سدن


سدن روستایی در دهستان روشن آباد، بخش مرکزی شهرستان گرگان.

سَدَن و به گویش اهالی آن «سِدَن»، در هشت کیلومتری غرب شهرستان گرگان و در موقعیت عرض جغرافیائی   11ً   48َ  °36 و طول 30ً    19َ  ° 54 قرار دارد. ارتفاع این روستا از سطح دریا 124 متر می‌باشد. این روستا از جنوب به روستای سیدمیران، از شمال به زمین‌های زراعی، از شمال غرب و غرب به روستای کلاسنگیان و از شرق به جاده‌ی آسفالته‌ی سیدمیران- گرگان منتهی می‌گردد. پیشینه‌ی شکل‌گیری روستای سدن به عوامل گوناگونی همچون ورود سادات به غرب شهر استرآباد (گرگان) باز می‌گردد. در وقف‌نامه‌ی امیرسید لطیف شاه الحسینی که در رمضان سال 940ق، تنظیم شده این‌گونه آمده است: «تمامی قریه سیدکلاته مشهوره به سدن من محال رستاق استراباد را با جمیع متعلقات آن از میاه رودخانه شصت کلاته متعلق به آن و قنوات و غیرها را، وقف بر زوار و انباءالسبیل زوار روضه مقدسه حضرت رسول نموده و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه