خرید و دانلود مقاله

استرآباد در دوره افشاریه


استرآباد در دوره افشاریه استرآباد در عهد افشار، دوران پرآشوبی داشت. از آغاز حکومت افشار، اختلاف بین افشار و قاجار، کشمکش‌هایی میان آن‏ها ایجاد کرد که تا پایان ادامه داشت. در سال 1135ق، که شاه ‏تهماسب‏ دوم از دست افغانها گریخت و در حدود سمنان محاصره شد، فتحعلی‌خان قاجار با یک نیروی سی هزار نفری به کمک وی رفت. پس از آن، وی صاحب اختیار قشون شد و بسیاری از اختیارات دیگر نیز به وی واگذار گشت ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه