خرید و دانلود مقاله

استرآباد در دوره قاجار


استرآباد در دوره قاجار نام ولایت یا ایالتی در عصر قاجار به مرکزیت شهر استرآباد. به نوشته رابینو، «ایالت استرآباد در قسمت شمال ایران، بین عرض جغرافیایی 36درجه و 54 دقیقه و 37 درجه و 20 دقیقه طول جغرافیایی و 54 درجه و 56 درجه واقع و محدود است. از شمال به رودخانه گرگان، از جنوب به جبال البرز و حدود شاهرود و نواحی بسطام، از مغرب به دریای خزر و مازندران و از مشرق به ناحیه جاجرم و خانات نادرین.»...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه