خرید و دانلود مقاله

امام‌زاده نور


امام‌زاده نور، آرامگاه اسحاق بن موسی بن جعفر(ع) و از بناهای دوره‌ي سلجوقی واقع در مرکز شهر گرگان. امام‌زاده نور در گذر سرچشمه از محله سبزه مشهد قرار دارد و منابع جغرافیایی و تاریخی نیز تنها به ذکر نام آن بسنده کرده، اطلاعاتی درباره‌ی ویژگی‌های معماری بنا به دست نداده‎اند. با این همه، بنابر کتیبه وقف بر چارچوب در ورودی امامزاده، نام آرامگاه در سده‌ی نهم قمری، مشهد نور بوده است. آراء محققان درباره‌ی این بنا تا حدودی متناقض است، چه برخی به استناد کتیبه‌ی حک شده بر چارچوب در قدیمی ساختمان، آن را مربوط به ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه