خرید و دانلود مقاله

انقلاب اسلامي در گرگان و دشت


انقلاب اسلامی در گرگان و دشت (Islamic revolution in Gorgan province)، انقلاب ایران به بهای مبارزات طيفهای وسیعی از گروههای سیاسی، در زمستان سال 1357ش، به ثمر نشست و سلسله پهلوی جای خود را به جمهوری اسلامی داد. اگر از گروههای متنوع که در طول دهه بیست و سی - به ويژه حزب توده ایران- به مبارزه با حکومت پهلوی پرداختند، بگذریم، نقطه عطف تحرکات مخالفین را میتوان در واقعه 15 خرداد سال 1342 جست. در اواخر سال 1341، سیدکاظم نورمفیدی پس از دریافت دستورهای شفاهی امام خمینی خطاب به علمای گرگان مبنی بر مخالفت با اقدامات ضداسلامی حکومت، به سمت این شهر حرکت و علمای شهر را به منزل پدری خود دعوت کرد، اما پاسخ مثبت نشنید ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه