خرید و دانلود مقاله

ایرانشهر / دبیرستان


دبيرستان ايرانشهر (Iranshahr High School)، نخستین دبيرستان دولتي واقع در شهر گرگان. اين مركز آموزشي در خيابان پاسداران (کاخ)، جنب اداره آموزش و پرورش و رو به روي عمارت آقامحمدخاني قرار دارد. مساحت كنوني زمين ايرانشهر، 6431 متر و مساحت تمامي بناي آن 2920 متر است كه 1800 متر آن، در طبقه‌ي همكف قرار دارد. ايرانشهر، اولين‌بار در باغ سرهنگ چپق واقع در كوي ويلای فعلی راه اندازي شد. اين مدرسه در سال 1314ش، با انتقال دانش آموزان مدرسه نمره يك دولتي سعادت، واقع در محله سرچشمه استرآباد، شروع به فعاليت كرد ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه