خرید و دانلود مقاله

باغ‌های كشاورزي


باغ‏های کشاورزی (Agricultural Gardens) مجموعه باغ‌هاي تحقیقات و توسعه کشاورزی در استان. این نخستین بار با نام «باغ فلاحت» در بسیاری از نقاط ایران، از جمله شهرستان‌های گرگان، علی‌آباد کتول، رامیان و بندرگز احداث شدند و در جهت تحقیقات و توسعه کشاورزی فعالیت می‌کردند. شکل‌گیری نهادهاي موظف به توسعه‌ي امور کشاورزی نوین، ایجاب می‌کرد که فعالیت‌های مطالعاتی، تحقیقاتی و اجرايی در مراکزی متمرکز شوند. بنابراين، در سال1312ش، در چندین نقطه کشور، باغ فلاحت احداث شد و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه