خرید و دانلود مقاله

ببر هيركان


ببر هیرکان ببر منقرض شده شمال ایران. این ببر پیشتر در ناحیه گسترده‌ای از چین تا دریای سیاه، از جمله در مناطق شمالی ایران می‌زیست. نام ببر هیرکان، منسوب به نام کشور یا ایالت باستانی «هیرکان» یا «هیرکانی» است. ببر مازندران، ببر خزر، ببر ایرانی، ببر تورانی و ببر آسیای میانه، اسامی دیگر این جانور است. ساکنان مناطق شمالی ایران، به ویژه مازندران و گلستان، در گویش محلی، آن را «قِزِل‌شیر» به معنی شیر سرخ رنگ و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه