خرید و دانلود مقاله

بندرگز / شهرستان


بندرگز غربي‌ترين شهرستان استان. شهرستان بندرگز در فاصله بين 53 درجه و 51 دقيقه تا 54 درجه و 23 دقيقه شرقي و36درجه و38 دقيقه تا 36 درجه و 49 دقيقه شمالي قرار دارد. مساحت اين شهرستان، 239/31 كيلومتر مربع است. بندرگز از جنوب به رشته كوه البرز و استان مازندران، از شمال به درياي خزر، از شرق به شهرستان كردكوي و بندر تركمن و از غرب به استان مازندران محدود مي‌شود. نام آن از نام شهر مركزشهرستان يعني بندرگز گرفته شده است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه