خرید و دانلود مقاله

پارك جنگلي امام رضا(ع)


پارک جنگلی امام رضا (ع) (جنگل كردكوي) پارک جنگلی در جنوب کردکوی. این پارک در فاصله 4 کیلومتری ضلع جنوبی شهرستان کردکوی، واقع و در سال 1356ش احداث شده است. موقعیت جغرافیایی این پارک، 54 درجه، 6 دقیقه تا 54 درجه و 5 دقیقه طول‌شرقی و 36 درجه و 45 دقیقه تا 36 درجه و 43 دقیقه عرض‌شمالی و مساحت آن 54/55 هکتار، که 5/1هکتار در قسمت شمالی آن، زمین‌های کشاورزی است. محدوده‌ی پارک دارای حداقل ارتفاع 145 متر و حداکثر ارتفاع 360 متر از سطح دریای آزاد و شیب عمومی پارک، شمالی و بیشترین و کمترین درصد فراوانی در ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه