خرید و دانلود مقاله

پارک جنگلی دلند


پارک جنگلی در حومه شهر دلند. این جنگل در 5/1 کیلومتری شرق شهر دلند و در ضلع شمالی جاده گرگان به آزادشهر قرار دارد. این پارک از شمال و مشرق به زمین‌های کشاورزی، از مغرب به زمین‏‏‏های کشاورزی روستای گلند، از جنوب به جاده آسفالته گرگان به آزادشهر و زمینهای کشاورزی روستاهای دلند و گلند محدود می‌شود. طول جغرافیایی پارك 55 درجه و عرض جغرافیایی آن 37 درجه است. مساحت پارک 675 هکتار و ارتفاع آن از سطح دریای آزاد بین 120-80 متر است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه