خرید و دانلود مقاله

پارك ملي گلستان


پارك ملي گلستان (جنگل گلستان) یکی از قديمي‌ترين پارک‌های ملی ایران واقع در شرق استان. این منطقه با مساحت 91895 هکتار در شمال شرقی ایران و حد نهایی شرقی استان گلستان، شمال غربی استان خراسان شمالی، شمال استان سمنان و در موقعیت جغرافیایی 37 درجه، 16 دقیقه و 43 ثانیه تا 37 درجه، 31 دقیقه و 35 ثانیه عرض شمالی و 55 درجه، 43 دقیقه و 25 ثانیه تا 56 درجه، 17 دقیقه و 48 ثانیه طول شرقی قرار دارد. حد غربی پارک در مسیر جاده گرگان - مشهد، از روستای تنگراه در استان گلستان آغاز و تا روستای رباط قره‌بیل در استان خراسان شمالی ادامه مییابد ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه