خرید و دانلود مقاله

پل آق‌قلا


پل آق‌قلا پلي است در داخل شهر آق‌قلا. پل آق‌قلا در حدود سی متری شمال دروازه‌ی شمالی آق‌قلا، بر روی گرگان‌رود ساخته شده است. اين پل نام خود را از قلعه‌ای گرفت که در اوایل عصر صفوی و به فرمان شاه تهماسب اول صفوی (984-930ق) به منظور حفاظت استرآباد از تاخت و تاز ترکمانان بنا و به «مبارک آباد» مشهور شد. برخی منابع از بناي قلعه در زمان آل زیار یاد کرده‌اند که در حمله‌ی تیمور، ویران و سپس در زمان شاه تهماسب اول صفوی، تجدید بنا شد و مبارک‌آباد نام گرفت ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه