خرید و دانلود مقاله

پنجم آذر


پنجم آذر واقعه‏‌ای مهم در تاریخ مبارزات گرگان علیه رژیم پهلوی. مبارزات سیاسی علیه حکومت محمدرضا پهلوی در منطقه‌ی گرگان و دشت تا آبان 1356ش، به طور غیرعلنی و اغلب به صورت ایجاد مجامع و تشکیلات بود که بیشتر رنگ و بوی مذهبی داشت و انقلابیون گرگان در بالا بردن آگاهی عمومی از وضعیت موجود کشور و نیز همگامی با مخالفان سایر نقاط کشور تلاش می‌کردند. در این زمان، روند مبارزات وارد مرحله جدیدی شد. مبارزان در جهت حمایت و اتحاد با دیگر مخالفان رژیم، سیری صعودی به روند مبارزات بخشیدند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه