خرید و دانلود مقاله

تالاب آجي‌گل


تالاب آجی‌گل (آجی‌گل) تالاب بین‌المللی در شمال شهر گرگان. این تالاب در فاصله‌ی حدود 5 کیلومتری مرز ایران و ترکمنستان قرار دارد. آجی‌گل یکی از سه تالاب مجموعه تالاب‌های بین‌المللی به ثبت رسیده است که تحت حفاظت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد و جزو مناطق آزاد، یعنی به جز مناطق چهارگانه‌ی مدیریتی این سازمان محسوب می‌شود. آجی‌گل با 320 هکتار وسعت (در زمان پرآبی)، دارای مختصات جغرافیایی 37 درجه و 24 دقیقه عرض شمالی و 54 درجه و 40 دقیقه طول شرقی است. اين تالاب در جنوب جاده‌ی آسفالته آق‌قلا – اینچه‌برون و در مجاورت ضلع جنوبی روستای تنگلی واقع شده است و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه