خرید و دانلود مقاله

تالاب اينچه


تالاب اينچه تالابی در شمال شهر آق‌قلا. این تالاب در موقعیت جغرافیایی 54درجه و 30دقیقه تا 54درجه و 31 دقیقه طول شرقی و 37درجه و 13دقیقه تا 37درجه و 14دقیقه عرض شمالی است که 7 متر پایین‏‌تر از سطح آب‌های آزاد قرار دارد. مساحت آن را از 100 تا 200 هكتار برآورد كرده‌اند. سطح آب آن در فصول مختلف سال بسيار متغير است و گاهي كاملاً خشك مي‌شود، به طوري كه قشر سفيدي از نمك، آن را مي‌پوشاند. عميق‌ترين نقطه تالاب از 5/1 متر تجاوز نمي‌كند.

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه