خرید و دانلود مقاله

تالاب صوفي‌كم


تالاب صوفی‌کم، تالاب و منطقه شکار و تیراندازی ممنوع. تالاب صوفي‌كم در مجاورت جاده‌ی ترانزيت آق‌قلا به مرز گمرك اينچه‌برون و در مختصات جغرافیایی 37 درجه و12 دقیقه تا 37 درجه و 24 دقیقه عرض شمالی و 54 درجه و 15دقیقه تا 54 درجه و 33 دقیقه طول شرقی قرار دارد. وسعت تقريبي منطقه، 33370 هكتار است. ارتفاع زمين در پست‌ترين قسمت منطقه از سطح درياي آزاد 6- متر نيز ميرسد. این منطقه به صورت رسمي در سال 1385ش به سازمان حفاظت محیط‏ زیست معرفی و به عنوان منطقه شکار و تیراندازی ممنوع اعلام شد ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه