خرید و دانلود مقاله

تالاب گمیشان


تالاب گمیشان تالاب بين المللي در شمال غربي استان. تالاب بین المللی گمیشان، باریکهای کوچک و نواری شکل از شن و ماسه‌زارهای ساحلی است که توسط نیزارهای انبوه و دیگر گیاهان ريشه در آب از جمله لویی، از دریا جدا شده است. این تالاب از دیرباز زیستگاه مناسبی برای پرندگان آبزی، کنار آبزی و سایر آبزیان بوده است. تالاب بین‏ المللی گمیشان در محدودهای بین 53 درجه، 54 دقیقه و 34 ثانیه تا 53 درجه، 58 دقیقه و 54 ثانیه طول جغرافیایي و 37 درجه، 9 دقیقه و 9 ثانیه تا 37 درجه، 20 دقیقه و 2 ثانیه عرض جغرافیایی قرار دارد ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه