خرید و دانلود مقاله

ترکمن / شهرستان


ترکمن یکی از شهرستان‌های غربی استان. شهرستان ترکمن در فاصله 33 درجه و 3/54 دقیقه تا 54 درجه و 6/23 دقیقه طول‌شرقی و بین 36 درجه و 6/30 دقیقه تا 36 درجه و 8/58 دقیقه عرض‌شمالی قرار گرفته و از شمال به شهرستان گمیشان، از جنوب به شهرستانهای کردکوی و گرگان، از شرق به شهرستان آق‌قلا و از غرب به دریای خزر محدود می‌شود. این شهرستان در گذشته یکی از بخش‌های شهرستان گرگان بود. در تاریخ 12 شهریور 1358، بر اساس مصوبه شماره 53/7475 هیأت وزیران، نام شهر و بخش بندرشاه تابع شهرستان گرگان، به بندرترکمن تغییر یافت ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه