خرید و دانلود مقاله

تمیشه / دیوار


تميشه / ديوار ديواري عظيم در شهر باستانی تميشه. دیوار تمیشه، از دامنه‌ي كوه البرز واقع در جنوب روستاي سركلاته خرابه‌شهر، شهرستان كردكوي شروع و تا درياي خزر ادامه دارد. برخي ديوار تميشه را با ديوار تاريخي گرگان اشتباه گرفته‌اند. ديوار تميشه، غير از ديواري است كه از كرانه‌ي شرق خزر در منطقه‌ي خواجه نفس و گميشان به سمت مشرق تا كوه‌هاي پيشكمر در شمال گنبدكاووس كشيده شده بود و برخي اعتقاد دارند تا ابيورد و سرخس نيز مي‌رفته است. البته ستوده، دربند تميشه و ديوار تميشه را بدان اسامي افزوده، اما آن را به نقل از ديگران آورده كه ديوار تميشه را همان ديوار گرگان دانسته‌اند و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه