خرید و دانلود مقاله

جرجان در دوره آل زيار


جرجان در دوره آل زيار، زياريان، خانداني بودند كه بيش از يكصد سال بر قسمت‌هايي از ايران حكومت كردند. اوج درخشش اين حكومت در سرزمين گرگان بود. بنيانگذار اين سلسله، مرداويج زیاری، در آغاز از فرماندهان لشكر امراي علوي و ساماني محسوب مي‌شد، اما رفته رفته به دليل لياقت و كارداني توانست حكومت مستقلي ايجاد كند. مرداويج يا مردآويز، فرزند زيار، جدش وردانشاه است كه او را از اهل گيلان دانسته‌اند. عنصرالمعالي، نويسنده قابوسنامه، نسب خانواده را به آغش وهادان مي‌رساند و ميگويد: «آغش وهادان در روزگار كيخسرو، ملك گيلان بود و حكومت گيلان از آن‏ها به زياريان به ارث رسيده است.» بنابراين، زياريان از خاندان حكومتي گيلان به شمار مي روند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه