خرید و دانلود مقاله

جر کلباد


جَرِ کلباد بقایای خندقی در مجاورت روستای کلباد در غرب استان. «جَر» یا «جَهْرْ» واژه‌ی تبری «کندک» فارسی و معرّب آن خندق است.«جَرِکلباد» مرز دو ولایت استرآباد و تبرستان بود. سابقه‌ی این مرز، چندان طولانی نیست و پیش از آن، تمیشه (طمیشه/طمیس/طمیسه)، مرز دو ولایت بود و روزگاری پس از حیات تاریخی تمیشه، جَرِ کلباد در شرق گلوگاه، به عنوان مرز دو منطقه معین شد و نشانه‌هایی از آن تاکنون باقی است. قدیمی‌ترین نشانه‌ای که از وجود این جَرْ می‌توان یافت، در کتاب تاریخ مازندران است كه در سال 1044ق نوشته شده است. نويسنده، مرز شرقی مازندران را رودخانه کربند مي‌داند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه