خرید و دانلود مقاله

چشمه‌ها


چشمه‌ها بيشتر چشمه‌های استان از انواع کنتاکتی، کارستیک (آهکی)، درهای، زهکش طبیعی آرتزین و چشمه گسلی است. چشمه‌های كنتاكتی یا لایهای در جایی یافت می‌شوند كه یك لایه ‏‏هادی آب (لايه آبدار)، به صورت افقی یا مایل روی لایه غیرقابل نفوذ، واقع و آب در محل تماس این دو لایه در سطح زمین ظاهر شود. چشمه‌های جهشی یا آرتزین، آب‌های زیرزمینی تحت فشار را در سطح زمین ظاهر می‌سازند. حركت جریان آب در این نوع چشمه‌ها از درون سفره‌ای صورت می‌گیرد كه روی آن، یك یا چند لایه غیرقابل نفوذ واقع است. چنانچه یك یا چند گسل، طوری عمل کنند كه ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه