خرید و دانلود مقاله

حادثه ياك 40


حادثه ياك 40 حادثه سقوط هواپيماي حامل وزير راه و ترابري جمهوری اسلامی ایران و همه نمايندگان دوره‌ي ششم مجلس شوراي اسلامي استان گلستان. همه سرنشينان اين پرواز كشته شدند و اين حادثه به دلیل نوع هواپيماي ساقط شده (ياك 40)، در استان به اين نام شناخته شده است. وزير راه، معاونين وي و نمايندگان استان گلستان، براي افتتاح فرودگاه گرگان، قصد سفر به اين شهر را داشتند. يك روز قبل از سفر، هواپيماي جت فالكن 8 نفره‌ی آموزشي براي اين سفر پيش‌بيني شده بود، اما به علت افزايش تعداد همراهان، دفتر نظارت بر حمل و نقل هوايي، براي انجام سفر ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه