خرید و دانلود مقاله

حشره‌خور كوتوله


حشره‌خور کوتوله یکی از ریز جثه‌ترین پستانداران جهان در استان. موش‌پوزه خرطومی کوچک معروف به حشره‏‌خور کوتوله، از ریزجثه‌ترین پستانداران جهان است. حشره‌خور کوتوله، گوش‌هایی به نسبت بزرگ و برآمده، پوزه‌اي دراز و خرطومی و دست و پاهایی کوتاه به طول 8-7 میلیمتر دارد که در زیر بدنش پنهان شده، به راحتی قابل دیدن نیستند. وزن آنها به حداکثر 3-8/1 گرم، طول بدنشان به 52-30 میلیمتر و درازای دمشان به 32-24 میلیمتر می‌رسد. از این رو، چثه‌ای به مراتب کوچکتر از یک موش خانگی دارند. این پستانداران به قدری کوچک‌اند که می‌توانند حتی از سوراخی به قطر یک مداد هم عبور کنند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه