خرید و دانلود مقاله

حشره‌خور کوچک


حشره‏‌خور کوچک یکی از کوچک‌ترین پستانداران جهان در استان. موش‌پوزه دراز کوتوله اوراسیایی معروف به حشره‌خور کوچک، از جمله کوچک‌ترین پستانداران جهان است. طول بدن آن‏ها حدود 60-39 میلیمتر، دم پوشیده از موهای انبوه با اندازه‌ی 46-32 میلیمتر و وزن‏شان 1/6-4/2 گرم است. چشم‌های این جانوران، کوچک و گوش‌هایشان گرد است. پوزه‏‌ی باریک، بلند و کشیده‏ مجهز به سبیل‌هایی بلند است. بدن آن‏ها را موهایی کوتاه، متراکم، نرم، صاف و رنگ قهوه‌ای مایل به خاکستری تا قهوه‌ای، پوشانده است که در قسمت زیرین بدن، کم‏رنگ‌تر و سفید مایل به خاکستری می‌شود ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه