خرید و دانلود مقاله

خاک‌ها


خاک‌ها تنوع اقلیم در مناطق استان، سبب ایجاد خاک‌های گوناگون شده است. خاک‌های مناطق مرتفع با نقاط کم‌ارتفاع و دشت تفاوت دارد، بنابراین در استان گلستان از ارتفاعات البرز به سمت دریا، انواع مختلفی از خاک‌ها را می‌توان دید.  خاک‌های سنگی و کم قوت خط‌الرأس و دامنه‌های پرشیب، این خاکها، در خط الرأس و شیب‌های تند دامنه‌های البرز دیده می‌شوند. خاک در این مناطق کامل نیست ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه